Hjem Ressurser Fundament Kontakt Medlem/Gaver Bispedømmene

Styret

Frimodig Kirke - et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.

Sverre Elgvin Lied (leder)

Agder bispedømme. Sokneprest i Feda og Fjotland, Kvinesdal kommune.
​​​​​

Håkon Økland Kinsarvik

Bjørgvin bispedømme. Spesialprest i Meland kyrkjelyd.
​​​​​

Egil Morland

Bjørgvin bispedøme. Professor emeritus i teologi (homiletikk og kyrkjerett). Siste arbeidsstad: NLA Høgskulen.

Therese Egebakken

Stavanger bispedømme. Student ved Universitetet i Stavanger. Sitter i Kirkerådet og dets arbeidsutvalg og arbeidsgiverutvalg. Sitter også i Stavanger bispedømmeråd og på Kirkemøtet, og i menighetsrådet til Sunde menighet.

Hanne Gunntveit Sinkerud

Borg bispedømme. Sokneprest i Bjørkelangen og Setskog sokn, Østre Borgesyssel prosti.
​​​​​

Anders Primstad (første vara)

Stavanger bispedømme. Trosopplærer, teolog.

Steinar Aanstad (andre vara)

Hamar bispedømme. Ingeniør.

Dokument

Protokoll - Digitalt årsmøte - 08.03.2021 (pdf)Frimodig Kirke - Kontakt oss: