Hjem Ressurser Fundament Kontakt Medlem/Gaver Bispedømmene

Agder og Telemark bispedømme

Frimodig Kirke - et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.

Kjære venner, sympatisører og medlemmer i Frimodig kirke! Vi inviterer til:

Høstsamling i Frimodig kirke Sør

11. oktober 2021 i NORKIRKEN Grimstad (ved Bibelskolen).

Husk: Det er alltid en fordel å være tidlig ute med å merke seg dato for ting man ønsker å delta på, men som ligger et stykke fram i tid. Vi i styringsgruppa håper at mange har lyst til å prioritere å treffes, så sant tidspunktet er mulig. Vi kjenner at det er viktig for oss! Og vi har et attraktivt program for dagen!

(Vi minner samtidig om høstkonferansen i Storsalen i Oslo mandag 20. september – se forsiden. Den skulle vært arrangert sammen med årsmøtet i vinter, men måtte av kjente årsaker utsettes.)

VED GODT MOT!

Har koronatida gjort noe med motet vårt? Er vi fortsatt «ved godt mot» som frivillige og ansatte medarbeidere i lys av utviklingen som skjer i Den norske kirke?

Høst og vår har passert uten at det har latt seg gjøre å samles i Frimodig kirke Sør. Men i oktober – når høstmørket nærmer seg, tror vi at det er mye som skal se lysere ut. Vi inviterer dermed alle medlemmer, venner og sympatisører av Frimodig kirke til fellesskap, inspirasjon og faglig utbytte i Grimstad. Program for dagen:

10.30: Velkomst, presentasjon (og en kaffekopp(?). Det er mulig å ankomme fra kl. 10, drikke en kopp kaffe og slå av en prat før vi starter.

10.45: Tema 1: «La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet!» Joh. 14,27. Sogneprest i Porsgrunn Lars Ivar Bratsberg gir oss bibelundervisning å vinne mot på.

Håpet er en sentral og viktig del av troen vår og Jesus snakker mye om dette. Hvis man tar for seg alle de stedene i bibelen som snakker om håp så ser man at de er knyttet til forskjellige ting. Vi har håpet om ett evig liv som gjør at vi ser frem til noe når dette livet tar slutt. Også har vi fått en del løfter som er med på å gi oss håp i tjenesten som vi står i. Dette blir en gjennomgang av de løftene vi har fått til den tjenesten vi står i. For Gud gir oss ikke en ånd som gjør motløs; Vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. (2 tim 1.17)

-Samtale

12.00: Lunsj

13.00: Tema 2: Hans Nielsen Hauge: En eksplosjon av frimodighet. Hva kan vi lære av 250-årsjubilanten? Ved sogneprest i Høvåg Kathrine Tallaksen Skjerdal

-Samtale

14.00: Aktuelle tema/Valg/Eventuelt. Anledning til spørsmål og samtale om liv, tjeneste og situasjonen i kirka vår. Leder i Frimodig kirke orienterer hva som rører seg på sentralt hold i FM.

Denne gangen prøver vi å samles nokså midt i Bispedømmet, i tro på at vi da kan være innenfor rekkevidde enten man bor langt øst eller langt vest. Bibelskoleområdet er dessuten et nydelig sted å møtes!

Med lang planleggingstid håper vi også at tidspunktet på dagtid kan planlegges inn for de fleste.

Pris – inkludert lunsj: Kr. 230,- pr. person (ved 25 deltakere).

Med vennlig hilsen
Bernt Rune Sandrib
- leder i styringsgruppa, Frimodig kirke Sør


Frimodig Kirke - Kontakt oss: