Hjem Ressurser Fundament Kontakt Medlem/Gaver

Styret

Frimodig Kirke - et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.

Leder

Svein Granerud​​


​​​​​Teolog. Arbeider i Normisjon med ansvarsområder som forkynnelse, undervisning, veiledning og teologi.

Nestleder

Vidar Mæland Bakke


​​​​​Prest, Stavanger. Sokneprest og daglig leder i Bymenigheten - Sandnes, (valgmenighet i Dnk).

Sekretær

Sofie Braut


​​​​​Lek, Stavanger. Lektor Tryggheim videregående skole og medlem i Kirkemøtet.

Styremedlemmer

Andreas Danbolt


​​​​​Prest, Bjørgvin. Ungdoms- og studentprest i Sogn prosti.

Øivind Refvik


​​​​​Prest, Borg. Retreatprest/Daglig leder i Peterstiftelsen.

Varamedlemmer

Anette Fredly

​Lek, Møre. Student, menighetspedagog i Grefsen og medlem i Kirkemøtet.

Liv Bergh

​Diakon, Oslo. Diakon i Østre Aker med base i Fossum kirke mtp integrering.Frimodig Kirke - Kontakt oss: