Hjem Ressurser Fundament Kontakt Medlem/Gaver

Styret

Frimodig Kirke - et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.

Leder

Svein Granerud​​


​​​​​Teolog. Arbeider i Normisjon med ansvarsområder som forkynnelse, undervisning, veiledning og teologi.

Styremedlemmer

Øivind Refvik


​​​​​Prest, Borg. Retreatprest/Daglig leder i Peterstiftelsen.

Anette Fredly

​Oslo. Kateket i Ullern menighet og medlem i Kirkemøtet.

Sverre Elgvin Lied

Prest, Agder og Telemark. Sokneprest i Feda og Fjotland, Kvinesdal kommune.

Hanne Sinkerud

Prest, Borg. Sokneprest i Bjørkelangen og Setskog, Østre Romerike prosti.

Varamedlemmer

Kjell Arvid Uthaug

Bjørgvin. Administrasjonssjef ved Institutt for framandspråk, Universitetet i Bergen. Frivillig i Meland kyrkjelyd.Frimodig Kirke - Kontakt oss: