Hjem Ressurser Fundament Kontakt Medlem/Gaver Bispedømmene

Bjørgvin bispedømme

Frimodig Kirke - et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.

Undervisningsdag 2020

Tid: måndag 9. november kl 10 - 15

Stad: NLA, Amalie Skrams v. 3, Bergen

Programmet har to hovuddelar:

Ei skjør stille. Eit seminar om å koma til seg sjølv – og til Gud.

Undervisning ved Jostein Ørum, som er prest i Storsalen i Oslo og forfattar. Ørum har skrive ei rekkje bøker, den siste heiter Skjør stillhet og kom i 2019. Dessutan har han forfatta tekstane til påsekonserten Gåten om korset.

Undervisning og dialog med salen.

Finst det ei framtid i Den norske kyrkja for kristne med eit tradisjonelt syn på Bibelen og ekteskapet?

Podkast-duoen Tore og Tarjei frå Dagen i samtale med filmskapar Randi Førsund, høgskulelektor Wenche A. Langeland, domprost Gudmund Waaler og professor Egil Morland. Panelsamtale først, deretter spørsmål og kommentarar frå salen.

Praktisk: Lunsj er inkludert i påmeldinga.

Pris: 350 kroner.
Studentpris: 150 kroner.

Påmelding her!

PROGRAM FOR DAGEN:
10.00: Velkomen, kaffi, salmar og lovsongar
10.30 - 12.00: Eit seminar om å koma til seg sjølv – og til Gud, ved Jostein Ørum
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 14.30: Finst det ei framtid i folkekyrkja for kristne med eit tradisjonelt syn på Bibelen og ekteskapet? Tore & Tarjei i samtale med Randi Førsund, Wenche Langeland, Gudmund Waaler og Egil Morland.
14.30 - 14.40: Informasjon og felles avslutning

Vi følgjer sjølvsagt smittevernreglane som gjeld til ei kvar tid, og det kan derfor bli nødvendig å setja eit tak på deltakartalet dersom det blir mange påmelde.

Ta kontakt med dersom du har spørsmål.

Kveldsgudstenester i Sandvikskirken

Hausten 2020 har Frimodig kyrkje to kveldsgudstenester i Sandvikskirken i Bergen:

Måndag 24. august kl. 19, andakt ved prest Helge Unneland

Måndag 19. oktober, kl 19.

Velkomen til fellesskap med preike, salmesong, bøn og nattverd.

Enkel kveldsmat, informasjon og drøs rundt bordet etter gudstenesta.


Frimodig Kirke - Kontakt oss: